Gizlilik Politikası (GDPR)

Kişisel verilerinizin kullanımının sizin için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz ve bu nedenle gizliliğinizi çok ciddiye alıyoruz. Www.make.id web sitemizi ziyaret ederek gizlilik politikamızı kabul ediyorsunuz.

genel

Kişisel verileriniz (örn. Selamlama, isim, adres, e-posta adresi, telefon numarası, banka bilgileri, kredi kartı numarası) sadece Alman veri koruma yasası hükümleri uyarınca tarafımızca işlenecektir. Aşağıdaki yönetmelikler, kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılmasının doğası, kapsamı ve amacı hakkında sizi bilgilendirir. Bu Gizlilik Politikası sadece web sitelerimizde geçerlidir. Sayfalarımızdaki linkler aracılığıyla başka sayfalara yönlendirilirseniz, lütfen verilerinizin ele alınmasıyla ilgili olarak kendinize bilgi verin.

I. Sorumlu kişinin adı ve adresi

Üye Devletlerin temel veri koruma yönetmeliği ve diğer ulusal veri koruma yasalarının yanı sıra diğer veri koruma düzenlemeleri anlamında sorumlu kişi:

Kart Tasarım Stüdyosu Firma N. Shahsiah

Poelchaukamp 12

22301 Hamburg

Almanya

Tel .: 040 22611462

E-Mail: info@make.id

Web sitesi: www.make.id

II. Veri koruma görevlisinin adı ve adresi

Veri korumasından sorumlu olan şirket aynı zamanda N. Shahsiah'dır.

III. Veri işleme ile ilgili genel bilgiler

1. Kişisel verilerin işlenmesinin kapsamı

Prensip olarak, kullanıcılarımızın kişisel verilerini sadece işlevsel bir web sitesi ve içerik ve hizmetlerimizin sağlanması için gerekli olan ölçüde toplar ve kullanırız. Kullanıcılarımızın kişisel verileri toplanması ve kullanımı sadece kullanıcının onayı ile düzenli olarak gerçekleşir. Bir istisna, gerçek nedenlerden dolayı önceden izin alınamadığı ve verinin işlenmesine kanunen izin verilen durumlarda uygulanır.

2. Kişisel verilerin işlenmesi için yasal dayanak

Kişisel verilerin işlenmesi için veri konusunun rızasını aldığımız sürece, Art. 6 para. 1 yanıyor. Kişisel verilerin işlenmesi için yasal dayanak olarak bir AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR).

Veri konusunun bir taraf olduğu sözleşmenin ifası için gerekli olan kişisel verilerin işlenmesinde, Art. 6 para. 1 yanıyor. b Yasal olarak GDPR. Bu aynı zamanda sözleşme öncesi eylemleri gerçekleştirmek için gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi için de geçerlidir.

Kişisel verilerin işlenmesi, şirketimize ait yasal bir yükümlülüğü yerine getirmek için gerekli olduğu sürece, Art. 6 para. 1 yanıyor. c GDPR yasal dayanak olarak.

Veri konusu veya başka bir gerçek kişinin hayati çıkarlarının kişisel verilerin işlenmesini gerektirmesi durumunda, Art. 6 para. 1 yanıyor. d GDPR yasal dayanak olarak.

Şirketimizin veya üçüncü bir tarafın meşru menfaatlerini korumak için işlem yapılması gerekiyorsa ve veri konusu çıkarları, temel hak ve özgürlükleri ilk çıkarlar için geçerli değilse; 6 para. 1 yanıyor. f GSYİH, işleme için yasal dayanaktır.

3. Veri silme ve saklama süresi

Veri konusunun kişisel verileri, depolama alanı silinir silinmez silinir veya engellenir. Ayrıca, bu düzenlemeler, Avrupa mevzuatı, ulusal kanun koyucu veya denetçinin tabi olduğu diğer yönetmeliklerde öngörüldüğü takdirde gerçekleşebilir. Verilerin engellenmesi veya silinmesi ayrıca, sözleşmenin imzalanması veya sözleşmenin yerine getirilmesi için verilerin daha fazla saklanması gerekmediği sürece, belirtilen standartların öngördüğü bir depolama süresi dolduğunda da gerçekleşir.

IV. Web sitesinin sağlanması ve günlük dosyalarının oluşturulması

1. Veri işlemenin tanımı ve kapsamı

Sitemize her erişildiğinde, sistemimiz otomatik olarak çağrı yapan bilgisayarın bilgisayar sisteminden veri ve bilgi toplar.

Aşağıdaki veriler burada toplanmıştır:

 • Tarayıcı türü ve kullanılan sürüm hakkında bilgi
 • Kullanıcının işletim sistemi
 • Kullanıcının İnternet servis sağlayıcısı
 • Kullanıcının IP adresi
 • Erişim tarihi ve saati
 • Kullanıcı sisteminin web sitemize geldiği web siteleri
 • Kullanıcı sistemi tarafından web sitemizden erişilen web siteleri

Veriler ayrıca sistemimizin log dosyalarında saklanır. Bu verilerin kullanıcının diğer kişisel verileriyle birlikte saklanması gerçekleşmez.

2. Veri işleme için yasal dayanak

Verilerin ve kayıt dosyalarının geçici olarak saklanması için yasal dayanak Art. 6 para. 1 yanıyor. f GSYİH.

3. Veri işlemenin amacı

IP adresinin sistem tarafından geçici olarak saklanması, web sitesinin kullanıcının bilgisayarına teslim edilmesine izin vermek için gereklidir. Bunu yapmak için, kullanıcının IP adresi oturum süresince tutulmalıdır.

Günlük dosyalarında depolama, web sitesinin işlevselliğini sağlamak için yapılır. Ek olarak, veriler web sitesini optimize etmek ve bilgi teknolojisi sistemlerimizin güvenliğini sağlamak için kullanılır. Bu bağlamda pazarlama amaçlı verilerin değerlendirilmesi yapılmaz.

Bu amaçlar için, Verilere göre verilerin işlenmesindeki meşru ilgimiz. 6 para. 1 yanıyor. f GSYİH.

4. Depolama süresi

Veriler, koleksiyonunun amacı için gerekli olmadıkça silinecektir. Web sitesinin sağlanması için verilerin toplanması durumunda, ilgili oturumun tamamlandığı durum budur.

Verilerin günlük dosyalarında saklanması durumunda, bu yedi günden fazla olmayan bir durumdur. Ek depolama mümkündür. Bu durumda, kullanıcıların IP adresleri silinir veya yabancılaştırılır, böylece çağrı yapan istemcinin ataması mümkün olmaz.

5. Muhalefet ve çıkarma olasılığı

Web sitesinin sağlanması için verilerin toplanması ve verilerin günlük dosyalarında saklanması, web sitesinin işletilmesi için önemlidir. Sonuç olarak, kullanıcının parçasıyla çelişki yoktur.

V. Çerezlerin kullanımı

 1. a) Veri işlemenin tanımı ve kapsamı

Web sitemiz çerezleri kullanıyor. Tanımlama bilgileri, İnternet tarayıcısında veya kullanıcının bilgisayar sistemindeki Internet tarayıcısında depolanan metin dosyalarıdır. Bir kullanıcı bir web sitesini ziyaret ettiğinde, kullanıcının işletim sisteminde bir çerez saklanabilir. Bu çerez, web sitesinin yeniden açıldığında tarayıcının benzersiz bir şekilde tanımlanmasına olanak tanıyan karakteristik bir dizgi içerir.

Web sitemizi daha kullanıcı dostu hale getirmek için çerezleri kullanıyoruz. Web sitemizin bazı öğeleri, sayfa sonu sonrasında bile arama yapan tarayıcının tanımlanmasını gerektirir.

Aşağıdaki veriler çerezlerde saklanır ve iletilir:

'e Tıklayın (1) dil ayarları

'e Tıklayın (2) Alışveriş sepetindeki öğeler

'e Tıklayın (3) giriş bilgileri

Ayrıca, web sitemizde kullanıcıların göz atma davranışlarını analiz etmesine olanak tanıyan çerezleri kullanıyoruz.

Bu şekilde, aşağıdaki veriler iletilebilir:

'e Tıklayın (1) Girilen arama terimleri

'e Tıklayın (2) sayfa görüntüleme sıklığı

'e Tıklayın (3) Web Sitesi Özelliklerinin Kullanımı

Bu şekilde toplanan kullanıcıların verileri, teknik önlemler ile taklit edilir. Bu nedenle, arayan kullanıcıya veri atamak artık mümkün değildir. Veriler, kullanıcıların diğer kişisel verileriyle birlikte depolanmayacaktır.

Web sitemize erişirken, kullanıcılara, tanımlama amacıyla çerezlerin kullanımıyla ilgili bir bilgilendirme başlığı verilir ve bu gizlilik politikasına başvurulur. Bu bağlamda, tarayıcı ayarlarında çerezlerin saklanmasının nasıl önlenebileceğinin bir göstergesi de vardır.

 1. b) Veri işleme için yasal dayanak

Çerezleri kullanarak kişisel verilerin işlenmesinin yasal dayanağı 6 (1) adlı makalenin yanmasıdır. f GSYİH.

 1. c) Veri işlemenin amacı

Teknik olarak gerekli çerezlerin kullanılmasının amacı, web sitelerinin kullanıcılar için kullanımını kolaylaştırmaktır. Web sitemizin bazı özellikleri çerez kullanılmadan sunulamaz. Bunlar için, bir sayfa aradan sonra bile tarayıcının tanınması gerekir.

Aşağıdaki uygulamalar için çerezlere ihtiyacımız var:

'e Tıklayın (1) alışveriş sepeti

'e Tıklayın (2) dil ayarlarının benimsenmesi

'e Tıklayın (3) Anahtar kelimeleri hatırla

Teknik olarak gerekli çerezler aracılığıyla toplanan kullanıcı verileri, kullanıcı profilleri oluşturmak için kullanılmayacaktır.

Analiz çerezlerinin kullanımı web sitemizin ve içeriğinin kalitesini iyileştirmek amacıyladır. Analiz çerezleri aracılığıyla web sitesinin nasıl kullanıldığını öğrenir ve böylece arama terimleri, sayfa görüntüleme sıklığı, web sitesi işlevlerinin kullanımı gibi teklifimizi sürekli olarak optimize edebiliriz.

Bu amaçlar için, Sanat'a uygun kişisel verilerin işlenmesindeki meşru ilgimiz. 6 para. 1 yanıyor. f GSYİH.

 1. e) Depolama, itiraz ve bertaraf seçenekleri

Çerezler kullanıcının bilgisayarında saklanır ve tarafımızdan iletilir. Bu nedenle, bir kullanıcı olarak, çerezlerin kullanımı üzerinde tam kontrol sahibi olursunuz. İnternet tarayıcınızdaki ayarları değiştirerek, çerezlerin iletimini devre dışı bırakabilir veya kısıtlayabilirsiniz. Zaten kayıtlı çerezler herhangi bir zamanda silinebilir. Bu otomatik olarak da yapılabilir. Web sitemiz için çerezler devre dışı bırakılmışsa, web sitesinin tüm işlevlerini tam olarak kullanmak mümkün olmayabilir.

Flash çerezlerin iletimi, tarayıcının ayarları tarafından engellenemez, ancak Flash Player'ın ayarları değiştirilerek.

2. Uygulamalarda ve uygulama sürecinde veri koruma

Kontrolör, başvuru sürecinin işlenmesi amacıyla başvuru sahiplerinin kişisel verilerini toplar ve işler. İşlem elektronik olarak da yapılabilir. Bu durum özellikle, başvuru sahibinin ilgili başvuru belgelerini elektronik ortamda, örneğin e-posta yoluyla veya web sitesinde bulunan bir web formu aracılığıyla denetleyiciye sunması durumunda geçerlidir. Denetçi, başvuru sahibi ile istihdam sözleşmesi imzalarsa, iletilen veriler yasaya uygun olarak iş ilişkisinin amaçları için saklanır. Aday ile iş sözleşmesi denetçi tarafından yapılmazsa, örneğin, silme kararının denetçinin diğer meşru menfaatleri ile çatışmaması koşuluyla, başvuru belgeleri red kararının bildirilmesinden iki ay sonra otomatik olarak silinecektir. Bu anlamda diğer meşru menfaatler, örneğin, Genel Eşit Muamele Yasası (AGG) kapsamındaki bir prosedürde ispat yükümlülüğü.

3. Google Analytics'in kullanımı ve kullanımı için gizlilik politikası (anonimleştirme işleviyle)

Denetleyici bu web sitesine Google Analytics bileşenini (anonimleştirme işleviyle) entegre etmiştir. Google Analytics bir web analizi hizmetidir. Web analizi, ziyaretçilerin web sitelerine davranışı hakkındaki verilerin toplanması, toplanması ve analizidir. Başka şeylerin yanı sıra, bir web analizi hizmeti, bir web sitesinin etkilenen bir kişinin hangi web sitesine (yönlendirenler olarak adlandırılır), hangi web sitesinin alt sayfalarına erişildiğine veya hangi sıklıkta ve ne kadar süre boyunca bir alt sayfanın görüntülendiğine ilişkin verileri toplar. Bir web analizi esas olarak İnternet reklamcılığının bir web sitesi ve maliyet-fayda analizini optimize etmek için kullanılır.

Google Analytics bileşeninin işletim şirketi Google Inc., 1600 Amfi Tiyatrosu Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ABD'dir.

Kontrolör, Google Analytics ile web analizi için "_gat._anonymizeIp" eklentisini kullanır. Bu ek yoluyla, web sitemize erişim Avrupa Birliğinin bir Üye Devletinden veya Avrupa Anlaşması'na taraf olan başka bir devletten geliyorsa, veri konusunun İnternet erişiminin IP adresi kısaltılarak Google tarafından anonim hale getirilecektir. Ekonomik Alan.

Google Analytics bileşeninin amacı, web sitemizdeki ziyaretçi akışlarını analiz etmektir. Google, veri ve diğer şeylerin yanı sıra, elde edilen bilgileri kullanır birlikte bizim için sitemizde faaliyetleri göstermek çevrimiçi raporları koymak amacıyla sitemize kullanımını değerlendirmek ve bizim internet hizmetlerinin kullanımı ile ilgili diğer hizmetleri sunan.

Google Analytics, ilgili kişinin bilgi teknolojisi sisteminde bir çerez kullanır. Hangi çerezler yukarıda açıklanmıştır. Bu çerezi kullanarak Google, web sitemizin kullanımını analiz etmek için etkinleştirilmiştir. Bu web sitesinin sayfalarından birine her zaman denetleyici tarafından erişilir ve bir Google Analytics bileşeni entegre edilmiştir. Söz konusu kişinin bilgi teknolojisi sistemi üzerindeki İnternet tarayıcısı, ilgili Google Analytics bileşeni tarafından otomatik olarak başlatılır. çevrimiçi analiz amaçları. Bu teknik işlem sırasında Google, Google tarafından kullanılan ve ilgili kişinin IP adresi gibi kişisel veriler hakkında bilgi alır.

Çerez, erişim süresi, erişimin yapıldığı yer ve veri konusu tarafından site ziyaretlerinin sıklığı gibi kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri depolar. Web sitemizi her ziyaret ettiğinizde, veri konusunun kullandığı İnternet bağlantısının IP adresi de dahil kişisel bilgileriniz Amerika Birleşik Devletleri'nde Google'a aktarılır. Bu kişisel bilgiler Google’da Amerika’da saklanır. Google, teknik süreçten toplanan bu tür kişisel verileri üçüncü taraflara aktarabilir.

Etkilenen kişi, yukarıda belirtilen şekilde, internet tarayıcısının uygun bir şekilde ayarlanması yoluyla web sitemiz aracılığıyla çerezlerin ayarlanmasını engelleyebilir ve böylece çerezlerin ayarını kalıcı olarak reddedebilir. Kullanılan İnternet tarayıcısının böyle bir ayarı, Google'ın ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemi üzerinde bir çerez oluşturmasını da engelleyecektir. Ayrıca, Google Analytics tarafından önceden ayarlanmış bir çerez, İnternet tarayıcı veya diğer yazılım programları aracılığıyla herhangi bir zamanda silinebilir.

Ayrıca, veri konusu Google Analytics tarafından bu web sitesinin kullanımı için oluşturulan verilerin toplanması ve bu verilerin Google tarafından işlenmesi için itiraz etme ve bunları engelleme seçeneğine sahiptir. Bunu yapmak için, kişi https://tools.google.com/dlpage/gaoptout adresinden bir tarayıcı eklentisi indirmeli ve yüklemelidir. Bu tarayıcı eklentisi, Google Analytics’e, Google Analytics’e web sitesi ziyaretleri ile ilgili hiçbir veri ve bilginin iletilemeyeceği konusunda bilgi verir. Tarayıcı eklentisinin yüklenmesi Google tarafından bir çelişki olarak kabul edilir. Veri konusunun bilgi teknolojisi sistemi silinir, biçimlendirilir veya daha sonra yeniden yüklenirse, etkilenen kişi Google Analytics'i devre dışı bırakmak için tarayıcı eklentisini yeniden yüklemelidir. Tarayıcı eklentisi, veri konusu veya kontrol alanındaki herhangi bir kişi tarafından kaldırılır veya devre dışı bırakılırsa, tarayıcı eklentisini yeniden yüklemek veya yeniden etkinleştirmek mümkündür. Daha fazla bilgi ve Google’ın geçerli gizlilik politikası https://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/ adresinde ve http://www.google.com/analytics/terms/en.html adresinde bulunabilir. . Google Analytics, https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ adresinde daha ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Güç alanlarına atfedilebilen, kaldırılmış veya devre dışı bırakılmış olan tarayıcı eklentisini yeniden yükleme veya yeniden etkinleştirme olasılığı vardır. Daha fazla bilgi ve Google'ın geçerli gizlilik politikası https://www.google.com/intl/tr/policy/ gizlilik / ve http://www.google.com/analytics/terms/en.html adresinde bulunabilir. Google Analytics, https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ adresinde daha ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Güç alanlarına atfedilebilen, kaldırılmış veya devre dışı bırakılmış olan tarayıcı eklentisini yeniden yükleme veya yeniden etkinleştirme olasılığı vardır. Daha fazla bilgi ve Google'ın geçerli gizlilik politikası https://www.google.com/intl/tr/policy/ gizlilik / ve http://www.google.com/analytics/terms/en.html adresinde bulunabilir. Google Analytics, https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ adresinde daha ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

4. Facebook Kullanımı ve Kullanımına İlişkin Gizlilik Politikası

Denetleyici, şirketin Facebook'un bileşenlerini bu web sitesinde topladı. Facebook bir sosyal ağdır.

Sosyal bir ağ, İnternet tabanlı bir sosyal buluşma mekanıdır; kullanıcıların tipik olarak birbirleriyle iletişim kurmasına ve sanal alanda etkileşim kurmasına olanak veren bir çevrimiçi topluluktur. Bir sosyal ağ, görüş ve deneyimlerin alışverişi için bir platform görevi görebilir veya İnternet topluluğunun kişisel veya ticari bilgiler sunmasına izin verebilir. Facebook, sosyal ağ kullanıcılarının özel profiller oluşturmasına, fotoğrafları yüklemesine ve arkadaşlık istekleri aracılığıyla sosyalleşmesine izin verir.

Facebook'un işletme şirketi Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ABD'dir. Kişisel verilerin işlenmesinden sorumlu kişiler, etkilenen bir kişi ABD veya Kanada dışında yaşıyorsa, Facebook Ireland Ltd., 4 Büyük Kanal Meydanı, Grand Canal Limanı, Dublin 2, İrlanda'dır.

Kontrolör tarafından işletilen ve bir Facebook bileşeninin (Facebook eklentisi) entegre edildiği bu web sitesinin tek tek sayfalarından birine yapılan her ziyaret, ilgili kişinin otomatik olarak ilgili bilgi teknolojisi sistemi üzerindeki İnternet tarayıcısıdır. Facebook Bileşeni, Facebook'un ilgili Facebook bileşeninin indirilmesine neden oluyor. Tüm Facebook eklentilerine genel bakış https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en_US adresinde bulunabilir. Bu teknik sürecin bir parçası olarak, Facebook, web sitemizin hangi alt tarafının ilgili kişi tarafından ziyaret edildiği hakkında bilgi alır.

Veri konusu eşzamanlı olarak Facebook'a bağlanırsa, Facebook, web sitemize yaptığımız her ziyarette, veri konusu ve web sitemizdeki ilgili kalış süresinin tamamı boyunca, web sitemizin veri konusu ziyaretlerinin hangi alt kısmında olduğunu kabul eder. Bu bilgi Facebook bileşeni aracılığıyla toplanır ve Facebook tarafından veri konusunun ilgili Facebook hesabına atanır. İlgili kişi, web sitemize entegre olan Facebook düğmelerinden birini, örneğin "Beğen" düğmesini etkinleştirirse veya ilgili kişi yorumda bulunursa, Facebook bu bilgileri ilgili kişinin kişisel Facebook kullanıcı hesabına atar ve kişisel olarak kaydeder. veri

Facebook, web sitemize erişirken aynı zamanda Facebook'ta oturum açmışsa, veri konusu web sitemizi ziyaret etmiş olan Facebook bileşeni aracılığıyla her zaman bilgi alır; Bu, kişinin Facebook bileşenini tıklayıp tıklamadığına bakılmaksızın gerçekleşir. Bu bilginin Facebook'a aktarılması, veri konusu tarafından aranmazsa, web sitemizi aramadan önce Facebook hesabından çıkış yaparak havale işlemini engelleyebilir.

Facebook tarafından yayınlanan ve https://de-de.facebook.com/about/privacy/ adresinde yayınlanan veri politikası, Facebook'un kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılması hakkında bilgi vermektedir. Ayrıca Facebook'un veri konusunun gizliliğini korumak için sunduğu seçenekleri açıklıyor. Ayrıca, Facebook'a veri aktarımını bastırmayı mümkün kılan farklı uygulamalar mevcuttur. Bu tür uygulamalar Facebook'a veri aktarımını bastırmak için kullanılan veriler tarafından kullanılabilir.

5. Twitter'dan Sosyal Eklentiler

Twitter Inc. ve XTUMX tarafından işletilen twitter.com'dan "sosyal eklentiler" den yararlanıyoruz. 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, Twitter ve re-tweet özellikleri. Yeniden tweet özelliklerini kullanırsanız, ziyaret ettiğiniz web siteleri üçüncü taraflara duyurulacak ve Twitter hesabınıza bağlanacaktır. Twitter'ın verilerinizi nasıl ele aldığı, haklarınız ve kişisel bilgilerinizi nasıl koruyabileceği hakkında ayrıntılar için Twitter'ın gizlilik politikasına bakın: http://twitter.com/privacy

6. Facebook Yeniden Pazarlama / Yeniden Hedefleme

Sayfalarımız, Facebook sosyal ağından 1601 South California Ave., Palo Alto, CA 94304, ABD'den yeniden pazarlama etiketleri içermektedir. Sayfalarımızı ziyaret ettiğinizde, yeniden pazarlama etiketleri tarayıcınız ve Facebook sunucusu arasında doğrudan bir bağlantı kurar. Facebook sitemizi ziyaret ettiğiniz bilgileri IP adresinizle birlikte alır. Sonuç olarak, Facebook, ziyaretimizi sayfalarımıza kullanıcı hesabınıza atayabilir. Facebook Reklamlarının gösterilmesi için bu bilgileri kullanabiliriz. Sayfaların sağlayıcısı olarak iletilen verilerin içeriğinin ve bunların Facebook tarafından kullanılmasının farkında olmadığımızı belirtiyoruz. Daha fazla bilgi için, adresindeki Facebook Gizlilik Politikası'na bakın. https://www.facebook.com/about/privacy/ , Özel Kitle ile veri toplamak istemiyorsanız, bu sayfanın altındaki Facebook Pixel'i devre dışı bırakabilirsiniz.

7. Facebook ziyaretçi eylem pikseli ile dönüşüm ölçümü

Onayınız ile, web sitemizdeki Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, ABD ("Facebook") "ziyaretçi aksiyon pikseli" ni kullanıyoruz. Yardımıyla, bir Facebook reklamını gördükten veya tıkladıktan sonra kullanıcıların hareketlerini izleyebiliriz. Bu, Facebook reklamcılığının istatistiki ve pazar araştırması amaçları için etkinliğini izlememize olanak tanır. Bu şekilde toplanan veriler bizim için anonimdir, yani bireysel kullanıcıların kişisel verilerini görmeyiz. Ancak bu veriler Facebook tarafından saklanmakta ve işlenmekte olup, bu bilgilerle ilgili olarak sizi bilgilendiririz. Facebook, bu verileri Facebook hesabına ve Facebook'un veri kullanım politikasına göre kendi reklam amaçlı olarak bağlayabilir. https://www.facebook.com/about/privacy/ . Facebook'u ve bağlı kuruluşlarını Facebook'ta ve dışında reklamları görüntülemeyi etkinleştirebilirsiniz. Ayrıca bu amaçlar için saklanabilir, bilgisayarınızda bir çerez.

Bu onay yalnızca 16 yaşından büyük kullanıcılar tarafından bildirilebilir. Eğer daha gençseniz, velilerinden tavsiye istemenizi rica ediyoruz.

VI. Haber Bülteni

1. Veri işlemenin tanımı ve kapsamı

Sitemizde ücretsiz bir bültene üye olabilirsiniz. Haber bültenine kaydolduğunuzda, giriş maskesinden gelen veriler bize, özellikle kullanıcının e-posta adresine gönderilir.

Ayrıca, aşağıdaki veriler kayıt sırasında toplanır:

 • Arama yapan bilgisayarın IP adresi
 • Kayıt tarihi ve saati
 • Adı ve Soyadı

Verilerin işlenmesi için, kayıt işleminiz sırasında onayınız alınır ve bu gizlilik politikasına atıf yapılır.

Web sitemizden mal veya hizmet satın alıp, e-posta adresinizi buraya yatırırsanız, bu, daha sonra bir bülten göndermek için tarafımızca kullanılabilir. Böyle bir durumda, haber bülteni sadece kendi benzer mallarınız veya hizmetleriniz için doğrudan posta gönderecektir.

Bültenlerin gönderilmesi için verilerin işlenmesiyle bağlantılı olarak, verilerin üçüncü taraflara ifşa edilmesi söz konusu değildir. Veriler sadece bülteni göndermek için kullanılacaktır.

2. Veri işleme için yasal dayanak

Kullanıcı bülten için kaydolduktan sonra verilerin işlenmesi için yasal dayanak, kullanıcının Art. 6 para. 1 yanıyor. bir GSYİH.

Haber ya da hizmetlerin satışı sonucunda bültenin gönderilmesine ilişkin yasal dayanak § 7 Abs'dir. 3 UWG.

3. Veri işlemenin amacı

Kullanıcının e-posta adresinin toplanması bülteni teslim etmeyi sağlar.

Kayıt işlemi bağlamında diğer kişisel verilerin toplanması, hizmetlerin ya da kullanılan e-posta adresinin kötüye kullanılmasını önlemeye yarar.

4. Depolama süresi

Veriler, koleksiyonunun amacı için gerekli olmadıkça silinecektir. Bu nedenle kullanıcının e-posta adresi, bülten aboneliği aktif olduğu sürece saklanır.

Kayıt işlemi sırasında toplanan diğer kişisel veriler normalde yedi günlük bir süreden sonra silinir.

5. Muhalefet ve çıkarma olasılığı

Haber bültenine abonelik, ilgili kullanıcı tarafından herhangi bir zamanda feshedilebilir. Bu amaçla, her bültende ilgili bir bağlantı vardır.

Bu ayrıca, kayıt işlemi sırasında toplanan kişisel verilerin saklanmasına rıza iptali yapılmasına da izin verir.

VII. kayıt

1. Veri işlemenin tanımı ve kapsamı

Sitemizde, kullanıcılara kişisel bilgi sağlayarak kayıt yapma imkanı sunuyoruz. Veriler bir giriş maskesine girilir ve bize iletilir ve saklanır. Üçüncü taraflara veri aktarımı gerçekleşmez. Kayıt işlemi sırasında aşağıdaki veriler toplanır:

Ad, soyad, adres, e-posta adresi ve telefon numarası.

Kayıt sırasında, aşağıdaki veriler de depolanır:

 • Kullanıcının IP adresi
 • Kayıt tarihi ve saati

Kayıt işleminin bir parçası olarak, kullanıcının bu verileri işlemesine izin verilir.

2. Veri işleme için yasal dayanak

Verilerin işlenmesi için yasal dayanak, kullanıcının Art. 6 para. 1 yanıyor. bir GSYİH.

'

Kayıt, kullanıcının taraf olduğu bir sözleşme veya sözleşme öncesi önlemlerin uygulanması sözleşmesinin yerine getirilmesini sağlarsa, verilerin işlenmesi için ek bir yasal dayanaktır. 6 para. 1 yanıyor. b GSYİH.

3. Veri işlemenin amacı

Kullanıcıyla bir sözleşme imzalamaya hizmet etmeyen bir kayıt için:

Web sitemizdeki haber bülteni abonelikleri, müşteri hesabı ve diğerleri gibi belirli içerik ve hizmetlerin sağlanması için kullanıcının kaydı gereklidir.

Kullanıcıyla bir sözleşme imzalayan bir kayıt için:

Kullanıcıya ait bir sözleşmenin, kullanıcıyla bir sözleşme yapması veya üyelik kaydı veya bir ürünün çevrimiçi satın alınması gibi sözleşme öncesi önlemleri gerçekleştirmesi gerekmektedir.

4. Depolama süresi

Veriler, koleksiyonunun amacı için gerekli olmadıkça silinecektir.

Kullanıcıyla bir sözleşme imzalamaya hizmet etmeyen bir kayıt için:

Web sitemizdeki kayıt iptal edildiğinde veya değiştirildiğinde kayıt işlemi sırasında toplanan veriler için bu durum geçerlidir.

Kullanıcıyla bir sözleşme imzalayan bir kayıt için:

Bu, bir sözleşmenin ifası için kayıt işlemi sırasında veya sözleşmenin ifası için artık gerekli olmadıkça sözleşme öncesi önlemlerin uygulanması için geçerlidir. Sözleşmenin imzalanmasından sonra bile, sözleşme tarafının kişisel bilgilerini sözleşme veya yasal yükümlülüklere uymak için saklamak gerekebilir.

5. Muhalefet ve çıkarma olasılığı

Bir kullanıcı olarak, kaydı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. İstediğiniz zaman, örneğin bülten kayıtları ve diğerleri için saklanan verileri değiştirebilirsiniz.

Verilerin bir sözleşmeyi yerine getirmesi veya sözleşme öncesi önlemleri yerine getirmesi gerekiyorsa, sözleşmenin veya yasal yükümlülüklerin silinmeyi önlediği sürece verilerin erken silinmesi mümkündür.

VIII. İletişim formu ve e-posta adresi

1. Veri işlemenin tanımı ve kapsamı

Web sitemizde elektronik iletişim için kullanılabilecek bir iletişim formu bulunmaktadır. Bir kullanıcı bu seçeneği kabul ederse, giriş maskesine girilen veriler bize iletilecek ve kaydedilecektir. Bu veriler:

Konu, ad ve soyad, e-posta adresi, telefon numarası ve yorum alanı.

İletiyi gönderirken, aşağıdaki veriler de depolanır:

 • Kullanıcının IP adresi
 • Kayıt tarihi ve saati

Verilerin gönderim süreci bağlamında işlenmesi için izniniz alınır ve bu gizlilik bildirimine yönlendirilir.

Alternatif olarak, sağlanan e-posta adresi üzerinden iletişim mümkündür. Bu durumda, e-posta ile iletilen kullanıcının kişisel verileri saklanacaktır.

Bu bağlamda, veriler üçüncü taraflara aktarılmaz. Veriler, yalnızca konuşmayı işlemek için kullanılır.

2. Veri işleme için yasal dayanak

Verilerin işlenmesi için yasal dayanak, kullanıcının Art. 6 para. 1 yanıyor. bir GSYİH.

E-posta gönderme sırasında iletilen verilerin işlenmesinin yasal dayanağı 6 (1) adlı makalenin yanmasıdır. f GSYİH. E-posta iletişiminin bir sözleşme imzalamayı hedeflemesi halinde, işleme için ek yasal dayanak Art. 6 para. 1 yanıyor. b GSYİH.

3. Veri işlemenin amacı

Kişisel verilerin giriş maskesinden işlenmesi, yalnızca teması işlemek için bize hizmet eder. E-posta yoluyla iletişim halinde, bu ayrıca verilerin işlenmesinde gerekli yasal menfaati de içerir.

Gönderme işlemi sırasında işlenen diğer kişisel veriler, iletişim formunun kötüye kullanılmasını önlemeye ve bilgi teknolojisi sistemlerimizin güvenliğini sağlamaya hizmet eder.

4. Depolama süresi

Veriler, koleksiyonunun amacı için gerekli olmadıkça silinecektir. İletişim formu ve e-posta ile gönderilenlerin giriş formundaki kişisel veriler için, kullanıcı ile ilgili görüşmenin sona erdiği durum budur. Konuşma, ilgili gerçeklerin nihayet açıklığa kavuşturulduğu durumlardan çıkarılabildiğinde sona erer.

Gönderme işlemi sırasında toplanan ek kişisel veriler en geç yedi gün sonra silinecektir.

5. Muhalefet ve çıkarma olasılığı

Kullanıcı, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin rızasını iptal etme olanağına sahiptir. Kullanıcı bize e-posta ile ulaşırsa, kişisel verilerinin saklanmasını istediği zaman yapabilir. Böyle bir durumda, konuşma devam edemez. Çelişki yazılı olmalı.

Bu durumda, iletişim sırasında saklanan tüm kişisel veriler silinecektir.

IX. İlgili kişinin hakları

Kişisel verilerin sizin tarafınızdan işlenmesi halinde, GSYİH'nın anlamı dahilinde ilgili kişi sizsiniz ve sorumlu kişiye karşı aşağıdaki haklara sahipsiniz:

1. Bilgi edinme hakkı

Sizinle ilgili kişisel verilerin tarafımızdan işlenip işlenmediğini kontrol etmek için yetkili kişiden bilgi alabilirsiniz.

Böyle bir işlem mevcutsa, aşağıdaki bilgilerden sorumlu kişiden bilgi talep edebilirsiniz:

'e Tıklayın (1) kişisel verilerin işlendiği amaçlar;

'e Tıklayın (2) işlenen kişisel verilerin kategorileri;

'e Tıklayın (3) Sizinle ilgili kişisel bilgilerin ifşa edildiği veya hala ifşa edildiği alıcılar veya alıcı kategorileri;

'e Tıklayın (4) Kişisel verilerinizin planlanan süresi veya belirli bir bilgi mevcut değilse, depolama süresinin belirlenmesi için kriterler;

'e Tıklayın (5) Sizinle ilgili kişisel verilerin düzeltilmesi veya silinmesi hakkının varlığı, denetleyici tarafından işlemenin sınırlandırılması veya bu tür bir işleme itiraz etme hakkı;

'e Tıklayın (6) Denetim otoritesine itiraz etme hakkının varlığı;

'e Tıklayın (7) Kişisel veriler veri konusundan alınmazsa, verilerin kaynağı hakkında mevcut tüm bilgiler;

'e Tıklayın (8) Madde 22 (1) ve (4) GSYİH'sı altında profilleme de dahil olmak üzere otomatik karar verme sürecinin varlığı ve en azından bu durumlarda, ilgili mantık hakkında anlamlı bilgiler ve bu işlemin veri konusu üzerindeki kapsamı ve tasarlanan etkisi.

Kişisel bilgilerinizin üçüncü bir ülke veya uluslararası bir kuruluşla ilgili olup olmadığı hakkında bilgi isteme hakkına sahipsiniz. Bu bağlamda, uygun garantileri talep edebilirsiniz. Sanat. 46 GSYİH transfer ile bağlantılı olarak.

Bu erişim hakkı, araştırmanın veya istatistiksel amaçların gerçekleştirilmesini imkansız kılacak veya ciddi olarak etkileyeceği ve araştırmanın ya da istatistiksel amaçların yerine getirilmesi için kısıtlamanın gerekli olduğu ölçüde sınırlandırılabilir.

Federal Veri Koruma Yasasına göre, saklanan verileriniz hakkında ücretsiz bilgi edinme hakkınız vardır, ayrıca bu verilerin düzeltilmesi, engellenmesi veya silinmesi hakkına da sahipsiniz. Örneğin, aşağıdaki e-posta adresi aracılığıyla sorular sorabilirsiniz: Destek

ODR Yönetmeliği'nin 14 (1) Maddesi uyarınca, Avrupa Komisyonu aşağıdaki adreste bulunan bir çevrimiçi uyuşmazlık çözüm platformu (OS) sunmaktadır. http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

2. Düzeltme hakkı

İşlem yaptığınız kişisel verilerin yanlış veya eksik olması halinde, denetleyiciye düzeltme ve / veya tamamlama hakkına sahipsiniz. Sorumlu kişi düzeltmeyi gecikmeden yapmalıdır.

Düzeltme hakkı, araştırmanın veya istatistiksel amaçların gerçekleşmesini imkansız kılacak veya ciddi bir şekilde etkileyeceği ve sınırlamanın araştırmanın veya istatistiksel amaçların yerine getirilmesi için gerekli olduğu ölçüde sınırlandırılabilir.

3. İşlemenin kısıtlanması hakkı

Kişisel verilerinizin işlenmesinin sınırlandırılmasını aşağıdaki koşullar altında talep edebilirsiniz:

'e Tıklayın (1) Kişisel bilgilerinizin doğruluğunu, denetleyicinin kişisel bilgilerinizin doğruluğunu teyit etmesini sağlayan bir süre boyunca itiraz ederseniz;

'e Tıklayın (2) işlem yasal değildir ve kişisel verilerin silinmesini reddedersiniz ve bunun yerine kişisel verilerin kullanımının kısıtlanmasını talep edersiniz;

'e Tıklayın (3) Kontrolör artık işlem yapmak için kişisel verilere ihtiyaç duymaz, ancak yasal iddiaları ileri sürmek, uygulamak veya savunmak için buna ihtiyacınız vardır; veya

'e Tıklayın (4) Eğer Sanat'a göre işlemeye itiraz ettiyseniz. 21 (1) GSYİH'sı ve sorumlu kişinin meşru sebeplerinin nedenlerinizden ağır basıp basmadığı henüz kesin değildir.

Sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesi kısıtlanmışsa, bu veriler yalnızca sizin rızanızla veya yasal iddiaların ileri sürülmesi, kullanılması veya savunulması veya başka bir gerçek veya tüzel kişinin haklarının korunması veya önemli kamu yararı nedenleriyle kullanılabilir. Birlik veya bir üye devlet.

İşlemedeki kısıtlama, yukarıdaki koşullara uygun olarak kısıtlanmışsa, sorumlu kişi, kısıtlama kaldırılmadan önce sizi bilgilendirecektir.

İşlenmenin sınırlandırılması hakkı, araştırmanın ya da istatistiksel amaçların gerçekleştirilmesini imkansız kılacak ya da ciddi biçimde etkileyeceği ve araştırmanın ya da istatistiksel amaçların yerine getirilmesi için kısıtlamanın gerekli olduğu ölçüde sınırlandırılabilir.

4. İptal hakkı

a) Silme zorunluluğu

Denetleyicinin kişisel bilgilerinizi gecikmeden silmesini isteyebilirsiniz ve aşağıdakilerden birinin doğru olması durumunda denetleyicinin bu bilgileri hemen silmesi gerekir:

'e Tıklayın (1) Sizinle ilgili kişisel veriler artık toplandıkları veya başka bir şekilde işlendikleri amaçlar için gerekli değildir.

'e Tıklayın (2) İşlemin geçerli olduğu onayınızı iptal edersiniz. Sanat. 6 para. 1 yanıyor. a veya Sanat. 9 para. 2 yanıyor. GSYİH ve işlemek için başka yasal dayanak yoktur.

'e Tıklayın (3) Göre. Sanat. 21 para. 1 GDPR işlemeye itiraz ediyor ve işleme için önceden haklı nedenler yok, ya da gem taşıyorsunuz. Sanat. 21 para. 2 GDPR İşlemeye muhalefet.

'e Tıklayın (4) Kişisel verileriniz yasalara aykırı şekilde işlendi.

'e Tıklayın (5) Sizinle ilgili kişisel verilerin silinmesi, Birlik yasası veya kontrolörün tabi olduğu Üye Devletlerin kanunları uyarınca yasal bir yükümlülüğü yerine getirmelidir.

'e Tıklayın (6) Sizinle ilgili kişisel veriler Sanat'a uygun olarak sunulan bilgi toplumu hizmetleri ile ilgili olarak toplanmıştır. 8 (1) GDPR.

b) üçüncü şahıslara bilgi

Sorumlu kişi, sizinle ilgili kişisel verileri kamuya açık ve acc. GSYİH'nın 17 Maddesi (1), teknik imkanlar da dahil olmak üzere, mevcut teknoloji ve uygulama maliyetlerini göz önünde bulundurarak, tespit edilen kişisel verileri işleyen veri denetleyicilerini bilgilendiren veri denetleyicilerini bilgilendirmek için gerekli önlemleri alacaktır. bu kişisel verilere ya da bu kişisel verilerin kopyalarına veya çoğaltılmasına bağlantılar.

c) İstisnalar

İşleme gerekliyse silme hakkı mevcut değildir

'e Tıklayın (1) ifade ve bilgi özgürlüğü hakkını kullanmak;

'e Tıklayın (2) Denetçinin tabi olduğu Birlik ya da Üye Devlet yasası altında işlem yapılmasını gerektiren ya da kamu yararı görevinin yerine getirilmesi ya da denetçiye verilecek resmi makamın kullanımına ilişkin yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi;

'e Tıklayın (3) Halkın sağlığı alanında kamu yararına olan sebeplerden dolayı Sanat. 9 (2) yanıyor. h ve i ve Sanat. 9 (3) GDPR;

'e Tıklayın (4) kamu yararı, bilimsel veya tarihsel araştırma amaçlı arşiv amaçları veya istatistiksel amaçlar için. Madde 89 (1) GSYİH, (a) bendinde atıfta bulunulan yasanın, bu işlemin amaçlarına ulaşılmasını imkansız kılacak veya ciddi şekilde etkileyeceği ölçüde, veya

'e Tıklayın (5) yasal iddiaları iddia etmek, uygulamak veya savunmak.

5. Bilgi edinme hakkı

Düzeltme, silme veya işlemeyi kısıtlama hakkına sahipseniz, bu verilerin düzeltilmesi veya silinmesi veya işlenmenin kısıtlanması nedeniyle kişisel verilerinizin ifşa edildiği tüm alıcılara bildirimde bulunmayacaktır: imkansız olduğunu kanıtlar veya orantısız bir çaba gerektirir.

Bu alıcılar hakkında bilgilendirilmekten sorumlu kişi hakkınız var.

6. Veri Taşınabilirliği Hakkı

Denetleyiciye sağladığınız kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri yapılandırılmış, ortak ve makine tarafından okunabilir bir biçimde alma hakkına sahipsiniz. Buna ek olarak, bu verileri kişisel verilerin sağlanmasından sorumlu kişi tarafından engellenmeden başka bir kişiye devretme hakkına sahipsiniz.

'e Tıklayın (1) bir rıza ile işleme Sanat. 6 para. 1 yanıyor. Bir GSYİH veya Sanat. 9 para. 2 yanıyor. bir GSYİH ya da bir sözleşmede. Sanat. 6 para. 1 yanıyor. b GSYİH esaslıdır ve

'e Tıklayın (2) İşleme otomatik araçlarla yapılır.

Bu hakkın kullanılmasında, sizin hakkınızdaki kişisel verilerinizin, teknik olarak mümkün olduğu ölçüde, doğrudan bir kişiden diğerine aktarıldığını elde etme hakkınız vardır. Diğer kişilerin özgürlükleri ve hakları etkilenmeyebilir.

Veri taşınabilirliği hakkı, kamu görevindeki bir görevin yerine getirilmesi veya denetleyiciye devredilen resmi makamların kullanılması için gerekli olan kişisel verilerin işlenmesi için geçerli değildir.

7. Itiraz hakkı

Özel durumunuzdan kaynaklanan nedenlerden dolayı, herhangi bir zamanda, Kişisel verilerinizin işlenmesine karşı, Sanat'a uygun olarak hakkınız vardır. 6 para. 1 yanıyor. e veya f GSYİH bir itiraz alır; Bu aynı zamanda bu hükümlere dayalı profilleme için de geçerlidir.

Denetçi, sizin çıkarlarınız, haklarınız ve özgürlüklerinizden daha ağır basan işlemlere yönelik meşru gerekçeleri göstermedikçe ya da yasal hakların uygulanması, kullanılması veya savunulması amacıyla işleme tabi tutulmadıkça, sizinle ilgili kişisel verileri işlemeyecektir.

Sizinle ilgili kişisel veriler doğrudan pazarlama amacıyla işleniyorsa, bu türden bir reklam için kişisel verilerinizin işlenmesine her zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz; Bu, doğrudan postayla ilişkili olduğu sürece profilleme için de geçerlidir.

Doğrudan pazarlama amacıyla işleme koymaya itiraz ederseniz, kişisel verileriniz bu amaçlar için artık işlenmeyecektir.

2002 / 58 / EC Yönergesi ne olursa olsun, bilgi toplumu hizmetlerinin kullanımı bağlamında, teknik özellikleri kullanan otomatik prosedürler aracılığıyla itiraz etme hakkınızı kullanma seçeneğine sahipsiniz.

Ayrıca, özel durumunuzdan kaynaklanan nedenlerle, bilimsel veya tarihsel araştırma amaçlı veya istatistiksel amaçlarla ilgili kişisel verilerin işlenmesinde de haklarınız vardır. Sanat. 89 para. 1 GSYİH'sı çelişkilidir.

İtiraz hakkı, araştırmanın veya istatistiksel amaçların gerçekleşmesini imkansız kılacak veya ciddi olarak etkileyeceği ve araştırmanın ya da istatistiksel amaçların yerine getirilmesi için kısıtlamanın gerekli olduğu ölçüde sınırlandırılabilir.

8. Veri koruma izni bildirimini iptal etme hakkı

Veri koruma beyannızı istediğiniz zaman iptal etme hakkına sahipsiniz. Teminatın iptali, iptal edilinceye kadar rıza temelinde yürütülen işlemlerin yasallığını etkilemez.

9. Profil oluşturma dahil olmak üzere, duruma göre otomatik karar verilir.

Yasal bir etkisi olan veya benzer şekilde sizi benzer bir şekilde etkileyecek olan, yalnızca otomatik işlemeye (profil oluşturma dahil) dayanan bir karara bağlı olmama hakkına sahipsiniz. Bu karar verilirse geçerli değildir

'e Tıklayın (1) Siz ve kontrolör arasındaki bir sözleşmenin sonucu veya performansı için gereklidir,

'e Tıklayın (2) Kontrolörün tabi olduğu Birlik veya Üye Devlet mevzuatı tarafından izin verilir ve bu tür yasalar haklarınızı ve özgürlüklerinizi ve meşru çıkarlarınızı korumak için uygun tedbirleri içeriyorsa veya

'e Tıklayın (3) Açık rızanızla.

Ancak, bu kararlar, Sanat başlığı altındaki özel kişisel verilere dayandırılmamalıdır. 9 (1) GSYİH, Art. 9 (2) yanıyor. hak ve özgürlükleri ve meşru çıkarlarınızı korumak için a veya g ve makul önlemler alınmıştır.

(1) ve (3) 'da atıfta bulunulan davalarla ilgili olarak, sorumlu kişi, en azından bir kişinin müdahalesini denetçi tarafından alma hakkı dahil olmak üzere, hak ve özgürlükleri ve meşru çıkarlarını korumak için uygun önlemleri alır. kendi pozisyonunu ifade etmek ve kararın meydan okumasını duymak.

10. Denetim otoritesine şikayette bulunma hakkı

Başka herhangi bir idari veya yargı yoluna başvurmaksızın, kişisel olarak işlenmeye inanıyorsanız, özellikle de Üye Devletin ikametgâhında, iş yerindeyken veya ihlal edildiği iddia edilen yere denetleme yetkisine başvurma hakkına sahip olacaksınız. Sizinle ilgili veriler GSYİH'ya aykırıdır.

Şikayetin sunulduğu denetim otoritesi, GSYİH'nın 78 Maddesi uyarınca bir yargı yoluna başvurma olasılığı dahil olmak üzere, şikâyet sahibinin durumunu ve şikayet sonuçlarını bildirecektir.